Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Linh kiện máy đá granit

  • Linh kiện máy đá granit

    Linh kiện máy đá granit

    Cơ sở Granite chính xác Chúng tôi cung cấp các thành phần đá granit cho các loại máy móc khác nhau, chẳng hạn như máy CNC và các bộ phận đá granit của máy laser, cơ sở máy granit cmm có độ chính xác cao, thành phần Granite cho Máy khoan, Thanh dẫn đường ray Granite, Thanh dẫn Granite Chiều dài rãnh của trục z, Đá hoa cương Linh kiện Thiết bị Chính xác cho Máy khắc, Vòng bi Granite.Chúng tôi có thể làm bất kỳ hình dạng nào, nếu bạn có bản vẽ.Đá hoa cương là một lựa chọn phổ biến do độ bền và vẻ đẹp tự nhiên của nó.Đá hoa cương được phổ biến ...