Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Bàn hàn 2000 * 4000

Sản phẩm tùy chỉnh của Úc

1653203983539gia công CNC mặt bàn
Xử lý bề mặt bàn mài vát lỗ và cạnh bàn: độ cứng bề mặt bàn bằng nitrided Độ chính xác độ phẳng 550HV: 0,1mm / ㎡ Độ chính xác lỗ: + 0,05mm
Khoảng cách lỗ 100mm và độ chính xác: ± 0,05mm
bề mặt dày 24mm
đường kính lỗ 28mm


Thời gian đăng bài: Tháng 6-13-2022