Kể từ khi thành lập vào năm 2001, nó đã có một thành tích duy nhất.

Bàn hàn xử lý nitrided

  • Nitrided treatment welding table

    Bàn hàn xử lý nitrided

    Bàn hàn Sau khi xử lý thấm Nitơ sẽ có độ cứng cao, không rỉ sét, ngăn xỉ hàn bám vào mặt bàn Bàn có kích thước sau đang tồn kho D 28 Bàn hàn 3D 4000x2000x200mm 3000x2000x200mm 3000x1500x200mm 2000x1500x200mm 2400x1200x200mm 2000x1000x200mm 1500x1000x200mm 1200x1000x200mm 4000x1000x200mm 4000x1000x200mm 4000x1000x200mm 3000x1000x200mm 4000x1000x200mm 4000x1000x200mm 4000x1000 3000x1000x200mm ...