Kể từ khi thành lập vào năm 2001, nó đã có một thành tích duy nhất.

Kẹp bàn hàn

  • welding table Clamps

    Kẹp bàn hàn

    Kẹp là công cụ tuyệt vời để làm việc cùng để giữ mọi thứ ở đúng vị trí, đặc biệt nếu tốc độ là cốt yếu. Chúng tôi cung cấp nhiều loại hệ thống kẹp hàn bao gồm miếng kẹp loại cố định và miếng kẹp có thể điều chỉnh. Chúng tôi cũng có mảnh kẹp 45 độ và 90 độ. Có sẵn rất nhiều loại kẹp của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ tìm được thứ phù hợp với nhu cầu của mình Kẹp vít có trục chính • Mỗi ống cũng có thể được sử dụng riêng lẻ. • Tầm với có thể điều chỉnh • truyền công suất cao nhất qua ...