Kể từ khi thành lập vào năm 2001, nó đã có một thành tích duy nhất.

phụ kiện bàn hàn

  • welding table loacting accessories

    phụ kiện bàn hàn

     định vị phụ kiện lý tưởng cho không gian hạn chế. bề mặt đỡ có thể điều chỉnh độ cao vô hạn. Đo căn chỉnh bằng cách sử dụng các đường lưới trên bàn hàn 3D có thể. cố định và điều chỉnh vô hạn thông qua các lỗ hình thuôn. lý tưởng cho không gian hạn chế. kết hợp Lỗ khoan / Lỗ thuôn Hệ thống kết hợp Lỗ khoan / Lỗ thuôn, do đó có nhiều lựa chọn kẹp Kẹp và định vị lỗ khoan góc / Lỗ thuôn lớn Kẹp và định vị lỗ khoan góc / Lỗ khoan / Thuôn ...