Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

phụ kiện bàn hàn

  • phụ kiện bàn hàn

    phụ kiện bàn hàn

    định vị phụ kiện lý tưởng cho không gian hạn chế.bề mặt hỗ trợ có thể điều chỉnh độ cao có thể thay đổi vô hạn.Đo căn chỉnh bằng cách sử dụng các đường lưới trên bàn hàn 3D có thể.cố định và điều chỉnh vô hạn thông qua các lỗ hình thuôn.lý tưởng cho không gian hạn chế.kết hợp Lỗ khoan / Lỗ thuôn dài Hệ thống kết hợp Lỗ khoan / Lỗ thuôn, do đó có nhiều tùy chọn kẹp Kẹp và định vị lỗ khoan góc / Lỗ thuôn lớn Kẹp và định vị lỗ khoan góc / Lỗ khoan / Thuôn ...