Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

bàn hàn Khóa chốt

  • bàn hàn Khóa chốt

    bàn hàn Khóa chốt

    Chốt khóa Đối với bàn hàn 3D D16 / D28 / D22, có các chốt khóa với kích thước khác nhau.chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông số chi tiết sản phẩm theo bảng hàn 3D mà bạn quan tâm, nếu bạn không hiểu mục đích và chi tiết của sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cho bạn thông qua hình ảnh và video.Chốt khóa nhanh • Phần tử kết nối cho tất cả các bộ phận hệ thống trên bàn, tấm tiếp hợp, v.v. hoặc cho đồ đạc đặc biệt ...