Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

phụ kiện mở rộng không gian làm việc hàn

  • đồ đạc bàn hàn

    đồ đạc bàn hàn

    phụ kiện mở rộng không gian làm việc hàn Khối U và Khối L có kích thước sau đây là trong kho 3000x400x200 / 150mm 2400x1200x200 / 150mm 2000x200x200 / 150mm 1500x200x200 / 150mm 1200x200x200 / 150mm 1000x200x200 / 150mm Chúng tôi có thể tùy chỉnh các bảng có kích thước khác nhau theo yêu cầu của bạn Là thành phần quan trọng nhất của Bàn hàn 3D, khối U và khối L sẽ đóng vai trò rất lớn trong công việc hàn của bạn, chúng có thể mở rộng không gian làm việc của bàn hàn của bạn.Họ có...