Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

Lapping tấm bề ​​mặt gang

  • Lapping tấm bề ​​mặt gang

    Lapping tấm bề ​​mặt gang

    Tấm lợp gang được sử dụng rộng rãi để đảo tay chính xác các bộ phận bằng kim loại và kim loại màu để có được hình thức bề mặt hoàn hảo và độ phẳng Tấm bề ​​mặt bằng gang hiện nay thường được sử dụng trên các sàn sản xuất như một công cụ để phủ các tấm bề ​​mặt đá granit nhằm đạt được sự nhất định cấp độ chính xác.Kim loại cho phép bản thân nó được ngâm tẩm với chất phủ trên một bề mặt phẳng lớn.Bề mặt có thể là bề mặt phẳng cho các hoạt động ghép, đánh dấu và bố trí.Ngoài ra lướt đỉnh ...