Kể từ khi thành lập vào năm 2001, nó đã có một thành tích duy nhất.

Lapping tấm bề ​​mặt gang

  • Lapping cast iron surface plate

    Lapping tấm bề ​​mặt gang

    Tấm lợp gang được sử dụng rộng rãi để đảo tay chính xác các bộ phận kim loại và kim loại để có được hình thức bề mặt hoàn hảo và độ phẳng Tấm bề ​​mặt bằng gang hiện nay thường được sử dụng trên các sàn sản xuất như một công cụ để phủ các tấm bề ​​mặt đá granit nhằm đạt được sự nhất định cấp độ chính xác. Kim loại cho phép chính nó được ngâm tẩm với phương tiện phủ trên một bề mặt phẳng lớn. Bề mặt có thể là bề mặt phẳng cho các thao tác ghép, đánh dấu và bố trí. Cũng lướt đầu ...