Since its establishment on 2001,it has a unique track record.

sự khác biệt giữa xử lý thấm nitơ và xử lý hóa đen

Thấm nitơ và hóa đen đều để làm cho bề mặt vật liệu chống mài mòn và chống ăn mòn.Tôi hiểu sự khác biệt trong quá trình.Hiệu quả thực tế là gì?Trong những trường hợp nào thì chúng ta nên chuyển sang thấm nitơ và trong những trường hợp nào thì nên sử dụng phương pháp bôi đen?
Ngoài ra, hai quá trình này ảnh hưởng đến kích thước của chi tiết như thế nào?

Màu đen thường được sử dụng để trang trí, khả năng chống gỉ không tốt lắm, và khả năng chống mài mòn bị hạn chế.Thấm nitơ (QBQ) chủ yếu là bôi trơn chống mài mòn và có khả năng chống ăn mòn tốt, nhưng nhiệt độ xử lý của nó nói chung là từ 480-550.Nó rất dễ có tác dụng ủ đối với thép nói chung.Hơn nữa, giá thành của nó cao hơn nhiều so với giá đen.


Thời gian đăng: Dec-20-2021